• آیا دلال باید برای انجام دلالی حتما باید پروانه اخذ کند ؟
  • سلام می‌خواستم بدونم شخصی که می‌خواهد دلالی انجام دهد آیا باید پروانه یا مجوز خاصی اخذ کند ؟
1400/07/01

سلام بر اساس ماده 1 قانون راجع به دلالان، تصدی به هر قسم دلالی منوط به اخذ پروانه از مرجع صلاحیت دار است. شخصی که بدون پروانه به دلالی تصدی کند، بر اساس ماده‌ی 9 این قانون مجرم است و به مجازات مذکور محکوم می‌شود. این ماده اشاره به حالتی دارد که شخص تصدی به دلالی می‌کند یعنی مثلا برای دلالی بنگاهی ایجاد می‌کند این شخص ملزم به اخذ پروانه از مرجع صالح است . اما در حالتی که شخص بدون هیچ گونه تصدی اقدام به دلالی می‌کند هیچ الزامی برای اخذ پروانه ندارد و بدون پروانه دلالی کردن این شخص، مانع تاجر شناخته شدن شخص نیست.

-->