• آیا قیم می تواند اموال مولی علیه را بفروشد؟
  • سلام بنده قیم برادرزاده خود که محجور است، می باشم. ایشان یک ملکی دارد و الان چون قیمت ملک بالا رفته است، قصد فروش آن را دارم. با توجه به اینکه بنده قیم ایشان هستم، آیا میتوان اقدام به فروش این ملک بنمایم؟
-->