• آیا اتباع خارجه می‌توانند در ایران اقدام به دلالی کنند ؟
  • سلام وقت بخیر می‌خواستم بدونم آیا اشخاصی که تابعیت ایران را ندارند می‌توانند در ایران به دلالی اشتغال داشته باشند؟
1400/07/01

سلام وقت بخیر 

بر اساس قانون تجارت هیچ محدودیتی برای اشتغال خارجیان به تجارت در قلمرو ایران مقرر نشده است . اما بر اساس ماده 2 قانون راجع به دلالان مصوب 1317 یکی از شرایط صدور پروانه‌ی دلالی برای شخص،ایرانی بودن او قید شده است . با توجه به این ماده اشخاصی که تبعه‌ی ایران نیستند حق اشتغال به دلالی را در قلمرو ایران ندارند.

-->