• ضامن بودن دلال نسبت به اشیایی که در ضمن معامله به او داده شده است؟
  • سلام وقت بخیر  می‌خواستم بدونم آیا دلال ضامن تلف اشیایی که در ضمن معامله به او داده شده است می‌باشد یا خیر ؟
1400/07/01

سلام وقت بخیر 

براساس ماده 339 قانون تجارت تعهد دلال به اشیا و اسناد سپرده به او، تعهد به نتیجه است؛ در نتیجه اگر نتواند آن‌ها را بی عیب و نقص به مالک برگرداند باید خسارات وارد شده را جبران کند؛ مگر این که ثابت کند که ضایع یا تلف شدن اشیا و اسناد، مربوط به شخص او نبوده است. یعنی شخص دلال برای این که ضامن نباشد باید ثابت کند که خسارت، ناشی از قوه قاهر بوده است.

-->