• وضعیت ضامن در صورتی که شخص ضمانت شده فوت کند
  • سلام به موجب توافقی من ضامن شخصی برای پرداخت بدهی او شدم و سر رسید تادیه‌ی بدهی 6 ماه دیگر است. حال قبل از موعد سررسید شخصی که از او ضمانت کرده بودم فوت کرده است. می‌خواستم بدونم آیا طلبکار قبل از سر رسید موعد پرداخت می‌تواند به من مراجعه و مبلغ ضمانت شده را بخواهد؟
1400/07/01

سلام بر اساس ماده 405 قانون تجارت شما به عنوان ضامن، قبل از رسیدن موعد پرداخت ملزم به تادیه‌ی دین نیستید حتی در حالتی که بیان کردید با فوت شخص ضمانت شده با این که کلیه‌ی دیون او حال می‌شود اما باز شما هیچ الزامی به پرداخت زود تر از موعد سررسید ندارید.

-->