• مطالبه خسارت صدمات وارده به جنین
  • سلام در اثر صدمات وارده بر جنین، او زنده ولی ناقص به دنیا آمده است، می‌خواستم بدونم آیا من به عنوان نماینده قانونی نوزاد می‌توانم به علت ضرر وارد شده به جنین، مطالبه خسارت را بخواهم یا نوزاد خودش باید به سن قانونی برسد و خسارت را بخواهد ؟
1400/07/01

سلام 

بر اساس ماده 331 قانون مدنی و ماده 1 قانون مسئولیت مدنی، هر کس سبب ورود خسارت به جان یا مال دیگری شود، از باب تسبیب، مسئول جبران خسارات زیان دیده است. نوزاد اهلیت تمتع ( اهلیت دارا شدن حقوق و تکالیف) را دارد اما اهلیت استیفاء (اهلیت اجرای حقوق بدست آورده) را ندارد و شما به عنوان نماینده قانونی نوزاد می‌توانید خسارت وارد شده به او را مطالبه کنید.

-->