• شرط ضمن عقد بیع
  • سلام  در ضمن عقد بیع یک باب خانه‌ی کلنگی که من خریدار بودم، فروشنده شرط کرده است که خانه را به من می‌فروشد به شرطی که من از این خانه به عنوان قمار خانه  استفاده کنم. می‌خواستم بدونم وضعیت این شرط و عقد بیعی که منعقد کرده ام به چه صورت است ؟
1400/07/01

سلام 

بر اساس ماده 233 قانون مدنی شرط خلاف مقتضای عقد و شرط مجهولی که موجب جهل به عوضین شود و هم چنین شرطی که جهت معامله را نامشروع می‌کند اگر در معامله‌ای قید شود دراین صورت هم شرط باطل است و هم عقد.

در مورد سوال شما چون شرط باعث نامشروع شدن جهت معامله می‌شود شرط ذکر شده باطل است و عقد را نیز باطل می‌کند.

-->