• منظور از تعهد اصلی در معاملات تجاری چیست؟
  • سلام من دانشجوی ترم 4 حقوق هستم و سوالی از خدمت شما دارم. در کتاب تجارت و جزوه های حقوق تجارت و به طور مشخص در مبحث اسناد تجاری، از تعهد اصلی و تعهد براتی سخن به میان می آید. آیا منظور از تعهد اصلی در اسناد تجاری، همان چک و برات و سفته است؟
1400/07/01

سلام خدمت شما دانشجوی حقوق

به طور کلی در معاملات تجاری، غالباً از دو تعهد سخن گفته می شود. یکی تعهد اصلی یا همان تعهد پایه است و دیگری تعهد براتی. توضیح خود را با ذکر مثالی برای شما ادامه میدهم: فکر کنید شما در یک معامله اقدام به خرید یک دستگاه خودرو از شخصی نموده اید. بابت مبلغ خرید خودرو، به فروشنده چک میدهید. در اینجا با دو امر مواجه هستیم؛ یکی معامله ای که بین شما و فروشنده ماشین صورت گرفته و دیگری سند تجاری. مراد از تعهد اصلی همان معامله فی مابین شما است و مراد از تعهد براتی هم چکی است که شما بابت خرید خودرو صادر کرده اید. در واقع شما با صادر کردن چک، به صورت مجزا در قبال آن مسئول و متهد هستید و این تعهد جدای از تعهد شما در باب معامله خرید خودرو است. 

-->