• اگر امضاء صادر کننده چک جعل شده باشد، میتوان علیه ضامنین و ظهرنویسان اقامه دعوا کرد؟
  • با سلام و خسته نباشید بنده چند وقت قبل اقدام به فروش خانه خود به شخصی نمودم و خریدار بابت وجه آن اقدام به صدور چک کرد. من دیروز که سررسید چک بود به بانک مراجعه کرده و متوجه شدم که امضاء صادر کننده چک جعلی بوده و علاوه بر این، حساب نیز خالی بود. آیا میتوانم علیه ضامنین و ظهرنویسان پشت چک اقامه دعوا کنم؟
1400/07/01

سلام و عرض احترام خدمت شما 

در قانون تجارت یک اصل اساسی وجود دارد تحت عنوان استقلال امضاها. بدین معناست که هر امضایی در اسناد تجاری مستقل از سایر امضاها در نظر گرفته میشود و هر شخصی مسئول امضای خود می باشد. بنابراین و باتوجه به توضیحات شما، این امکان را دارید که علیه ضامنین و ظهرنویسان اقامه دعوا کنید. 

-->