• تخلف از وصف در معامله
  • سلام من زمینی را از فردی آشنا و بدون رویت صرفا بر اساس ادعای وی که زمین 1170 متر است خریدم. بعد از انعقاد بیع و انتقال سند رسمی به بنده، تازه متوجه شدم زمین مذکور 950 متر بیش تر نیست . می خواستم بدونم من چه کاری می‌توانم انجام بدهم ؟
1400/07/01

سلام 

 براساس ماده 355 قانون مدنی در اشیای تجزیه ناپذیر مانند زمین و فرش و خانه هر گاه مبیع کمتر از مقدار شرط شده در آید،مشتری حق فسخ معامله را خواهد داشت و اگر زیادتر از مقدار شرط شده درآید، بایع می‌تواند معامله را فسخ کند .مگر این که در هر دو صورت طرفین به محاسبه زیاده یا نقیصه تراضی نمایند.

-->