• آیا وقف حق انتفاع امکان پذیر است؟
  • سلام حق انتفاع از خانه‌ای به مدت 40 سال به من تعلق دارد. می‌خواستم بدونم من میتونم تو این 40 سال آن خانه را وقف کنم ؟
1400/07/01

سلام بر اساس ماده 55 قانون مدنی وقف عبارت است از این که عین مال و منافع آن تسبیل شود .طبق این تعریفی که قانون مدنی از وقف ارائه داده است، فقط عین اموال می‌تواند موضوع وقف قرار گیرد به عبارتی عین باید تاب پایداری در برابر انتفاع را داشته باشد و وقف منفعت و دین و حق امکان پذیر نیست. هم چنین حبس عین باید دائمی باشد نه موقت، هر چند که پس از مدتی هدف وقف منتفی شود . پس شما به دو دلیل نمی توانید وقف را انجام دهید .

-->