• قبض در عقد وقف
  • سلام شخصی به موجب عقد وقفی خانه ای را برای من و فرزندانم وقف کرد و من نیز قبول کردم اما واقف قبل از این که خانه را به تصرف من بدهد فوت کرد. می‌خواستم بدونم آیا عقد وقف نسبت به من و فرزندانم منعقد شده است یا نه ؟
1400/07/01

سلام بر اساس ماده 59 قانون مدنی اگر واقف عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد، وقف محقق نمی‌شود و هر وقت به قبض داد وقف تحقق پیدا می‌کند.در مورد سوال شما چون قبض عین موقوفه توسط موقوف علیه یا موقوف علیهم شرط تحقق عقد وقف است مرگ واقف پیش از قبض دادن وقف سبب بطلان آن می‌شود. .

-->