• وضعیت شرط ضمن عقد وقف مبنی بر اینکه واقف متولی را تغییر بدهد
  • سلام می‌خواستم بدونم آیا واقف می‌تواند در ضمن عقد وقف شرطی مبنی بر این که متولی را تغییر بدهد یا کسی را از موقوف علیهم کم کند با به آنها اضافه کند بگذارد؟
1400/07/01

سلام بر اساس ماده 61 قانون مدنی اگر عقد وقف به طور صحیح واقع شده باشد عقدی لازم است و موقوفه خود شخصیت حقوقی پیدا می‌کند و واقف بعد از وقوع وقف نمی‌تواند از آن رجوع کند یا از موقوف علیهم کسی را خارج کند یا کسی را داخل در موقوف علیهم بنماید یا اگر در ضمن عقد متولی تعیین نکرده بعد از آن متولی قرار دهد یا خود به عنوان تولیت دخالت کند .

-->