• اظهار نامه اجرای خیابان به دادگاه تا انعقاد تفاهم نامه با شهرداری مهران
  • سلام اینجانب دارای دو قطعه زمین مسکونی در شهرستان مهران می‌باشم یک قطعه درانتهای خیابان شهید آن عسکری نیا به مه به مساحت 560متر مربع که دو دور گردن در آن در جریان شن ریزی است و دیگری در بر خیابان شهید ولی تروند به ابعاد 303متر که در نقشه جدیدجامع شهر با رنگ قرمز مشخص شد ه . شهرداری مهران بدون تفاهم با اینجانب وبون توجه به دو در خواست مشروع من (پرداخت بهای زمین طبق نظر کارشناسان به نرخ روز پرداخت کند یا زمین معوضی با همان ابعاد وهمان ارزش واگذار نماید .). پرونده اثبات مالکیت آنها در دادگاه در جریان است لذا خواهشمند اظهار نامه ای مبنی بر توقف عملیات اجرایی شهرداری تا حصول عقد تفاهم نامه و الزام شهرداری به تن دادن به یکی از شروط بالا سپاسگزارم
1400/07/01

فایل ضمیمه

1400/07/01

سلام اظهارنامه لازم نيست و بايد درخواست توقف را رسما از دادگاه درخواست نماييد در صورت درخواست مشاوره تماس حاصل نماييد بعد از پرداخت هزينه مشاوره صورت مي پذيرد

-->