• شکایت از ماموران کلانتری
  • ماموران نیروی انتظامی فقط وفقط توان دستگیری افراد مظلوم وضعیف را دارند.( خانم ها وکارتون خواب ها....)با الفاظ زشت وزننده وتوهین وفاشی ومسخره وخورد کردن شخصیت کسانی که شعور وشخصیت شان بهتر از مامورین هست.وبرخورد فیزیکی با افراد ضعیف.....تنبلی وتن پروری و از زیر کار در رفتن وبی عرضگی . دست به سر کردن مردم وپیچاندن مردم به دونبال پرونده ها.گرفتن مدارک اضافی وفاش کردن اطلاعات وترساندن ارباب رجوع به بازداشت حتی توسط سربازین تحت فرمان....درطول ۷ماه شاهد همه موارد بالا بوده حتی صدای انان را ضبط نموده اما بازداشت شدیم وگوشیم نیز شکست شد
1400/07/01

سلام وقت شما بخیر

متوجه هستم، چه کمکی از ما ساخته هست؟

1400/07/01

بایدباکلیه اسنادومدارک به بارزسی ناجا مراجعه یا بصورت تلفنی با197تماس گرفنه دقیقا موارد رابیان واگر خیابان و میدانید کدام کلانتری و نام افسران یا سربازان چه بود که باعث شکسته شدنSmartphoneهست توامان هم با بازرسی اطلاع وگزارش وهم به دادسرا نظامی مراجعه باید دانستن کلانتری و کدام محله منطقه وناحیه طرح شکایت مطرح نمایید.اطمینان داشته باشید بازرسی و حفاظت واطلاعات و دادسرا ومحاکم ویژه نیروهای مسلح درصورتیکه شما برحق بوده اید و رفتارمجرمانه نداشته باشید رسیدگی و خسارات را بشماپزداخت و خاطیان مجازات خواهندکرد.

-->