• وضعیت عقد وقفی که واقف به ضرر طلبکاران انجام داده است
  • سلام من از شخصی مبلغی پول طلبکار هستم و به شخص مذکور جهت گرفتن پول نیز مراجعه کردم و او اظهار داشت که مبلغ مذکور را ندارد. من علیه وی اقامه ی دعوی کردم و توانستم یک باب خانه ی کلنگی از وی پیدا کنم اما وقتی خواستم این خانه را توقیف کنم منوجه شدم او این خانه را به نفع اولاد خودش وقف کرده است . می خواستم بدونم من چه کاری می تونم برای دریافت طلبم انجام بدهم ؟
1400/07/01

سلام وقت بخیر 

بر اساس ماده 65 قانون مدنی صحت وقفی که به علت اضرار دیان واقف واقع شده باشد منوط به اجازه دیان است. بر اساس ماده مذکور اگر شخص بدهکار هیچ مال دیگری غیر از همان خانه نداشته باشد شما باید قصد اضرار به خودتان و فرار از تادیه ی دین را توسط شخص بدهکار در مراجع ذی صلاح ثابت کنید و مرجع مذکور به علت عدم کفایت دارایی بدهکار ،برای پرداخت دیونش، حکم به عدم نفوذ عقد وقف واقع شده می دهد که در این صورت با اجازه ی شما عقد وقف صحیح می باشد و عدم اجازه باعث بطلان عقد وقف منعقد شده می شود .

-->