• ورشکستگی یکی از شرکای شرکت آیا باعث ورشکستگی شرکت می‌شود؟
  • سلام من در شرکتی نسبی شریک هستم و یکی از شرکای ما که خود نیز تاجر است و اشتغال به اعمال تجاری دارد به تازگی ورشکست شده است می خواستم بدونم امکان داره با اعلام ورشکستگی اون شخص شرکت ما هم ورشکسته اعلام بشه؟
1400/07/01

سلام 

بر اساس ماده 189 قانون تجارت ورشکستگی شرکت ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکاء و ورشکستگی بعضی از شرکاء ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکت ندارد.

بر طبق این ماده جای هیچ گونه نگرانی وجود ندارد و به صرف اعلام ورشکستگی شریک شما، امکان ورشکستگی شرکت وجود ندارد و این دو موضوع کاملا از یکدیگر جدا هستند.

-->