• منظور از اجرای موقت حکم ورشکستگی چیست؟
  • سلام وقت بخیر من دانشجوی ترم 2 حقوق هستم . یه سوال از خدمت شما داشتم می خواستم بدونم منظور از اجرای موقت حکم ورشکستگی چیست؟    
1400/07/01

درود خدمت شما دانشجوی حقوق منظور از اجرای موقت حکم ورشکستگی که در ماده 417 قانون تجارت آمده است  اجرای حکم پیش از قطعی شدن آن است . مبنای لزوم اجرای موقت این حکم حمایت از حقوق بستانکاران تاجر است، اگر حکم بلافاصله بعد از صدور آن اجرا نشود و مانند سایر احکام، اجرا به قطعیت حکم موکول شود، تاجر ورشکسته در بین تاریخ صدور حکم در مرحله ی بدوی و قطعیت حکم می تواند  اموال خود را از دسترس نهاد تصفیه خارج کند، ولی با اجرای فوری و موقت، عضو ناظر بلافاصله بعد از صدور حکم به مهر و موم اموال ورشکسته مبادرت می کند و به این ترتیب، ورشکسته فرصتی برای اقدامات زیان بار نخواهد داشت.

1400/07/01

باسمه تعالی خانم منیره دانشجوی ترم 2 حقوق ضمن انکه بسیار شوقت هستم که شما چنین سوالات سنگین وثقیل میپرسید اما تا جاییکه بصراحت میگویم بعنوان استادوصاحب 6کرسی دکترا درفیلدهای مختلف حقوق 4کرسی دکترا در رشته فلسفه بخوبی آگاهی دارم که سوال شما باید ازترم4 ببعد که مقدمات حقوق مدنی و فقه و دروس پایه راشروع نمودید برروی این موضوعات که در زمان انجام حال چه وکالت یا قضاوت یا نماینده حقوقی شوید اقدام نمایید پس بشما وصیت میکنم 1-سوالاتی مطرح نمایید که قابل درک هضم وفهم وکاربردی باشد 2-لطفا مانند افراد عام وعادی یک موضوع در3 سوال تکه تکه طرح نکنید بلکه کوتاه مختصر ومفید هر3یا5سوال را در Box Quotesیاجعبه طرح سوالات ارسال صبورباشید تاپاسخ ارسال شود.توجه کنید قوانین خواندن به تنهایی کفایت نخواهد کرد بلکه بمانند یک پزشک متخصص بتوانید بعدا از هر ماده ونص صریح آن استفاده نمایید. وتوفیق ازخداونداست.

-->