• ورشکستگی صادر کننده سفته چه تاثیری بر مسئولیت ظهر نویس دارد؟
  • سلام من سفته ای را ظهر نویسی کرده ام و بعد از مدتی شخص صادر کننده دچار ورشکستگی شده است. می خواستم بدونم با اعلام ورشکستگی این شخص تکلیفی بر من به عنوان ظهر نویس خواهد بود ؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 422 قانون تجارت با ورشکستگی متعهد، شما به عنوان ظهر نویس باید وجه سفته را نقدا ( پیش از موعد ) بپردازید یا تامینی مبنی بر پرداخت در سر موعد مقرر بدهید .

 

-->