• تکلیف شخص مجنونی که مرتکب جرم شرب خمر شده است
  • سلام پسر من مجنون است و دوستانش او را به مجلسی برده اند که در آن جا شراب خواری می کردند و پسر من هم مقداری شراب خورده است. بعدا به خیابان آمده اند و با توجه یه حال غیر طبیعی توسط پلیس دستگیر شده اند و برای پسرم پرونده ی کیفری تشکیل شده است. می خواستم بدونم با این وضعیتی که پسر من داره آیا مجازات شرب خمر اجرا می شود ؟
1400/07/01

سلام و احترام 

بر اساس تبصره 1 ماده 150 قانون مجازات اسلامی پسر شما چون قبل از صدور حکم قطعی مجنون بوده است و جرم شرب خمر نیز جنبه یحق اللهی دارد تعقیب و محاکمهی پسر شما تا زمان افاقه و به دست آوردن سلامتش به تاخیر می افتد .

-->