• 1- تقاضای صدور دستور موقت مبني بر الزام زوج به ثبت نام فرزند در مدرسه 2- تقاضای صدور دستور موقت مبني بر الزام صدور شناسنامه المثنی 2- پرداخت کلیه خسارات ناشی از دادرسی
  • در سال 87 با همسر سابقم عقد کردم و در تاریخ 89 دارای یک فرزند دختر مشترک شدیم و در سال 91 به اختلاف خوردیم و نهایتا در سال 92 جدا شدیم از سال 91 تا کنون همسر سابقم حتی یک بار هم برای دیدن دخترم اقدامی نکردن ولی به اجبار حکم دادگاه و به دلیل اینکه شغل دولتی دارد نفقه دخترم را هر ماه میپردازد اکنون که موقع ثبت نام مدارس است بنده طبق قوانین آموزش و پرورش نمیتوانم دخترم را ثبت نام کنم و حتما باید نامه قیم بودن داشته باشم و همچنین در تاریخ 96/03/08 کیف بنده دزدیده شد که درآن مدارک دخترم که برای ثبت نام مدرسه اماده کرده بودم به همراه مدارک دیگری را از دست دادم و برای اخذ شناسنامه المثنی دخترم ملزم به ارائه نامه قیم بودن هستم لطفا با توجه به اینکه تمام مسولیتهای حضانت و تربیت دخترم تاکنون دست بنده بوده و همسر سابقم حتی یک قرار ملاقات با اونداشته و حتی دخترم اورا نمیشناسد و حتی او هم دخترش را نمیشناسد خواهشمندم مسولیت نگهداری دخترم را مشخص کرده و نامه قیم بودن دخترم را به بنده بدهید تا بتوانم موارد ذکر شده را پیگیری کنم .
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

سلام با وجود پدرش شما نمیتوانید قیم دخترتان شوید مگر اینکه عدمکفایت پدر ثابت شود که باز هم سمتش زائل نمیشود فقط ممکن است دادگاه شما را هم به ولی به عنوان امین ضم کنه

1400/07/01

سلام تقاضاي قيموميت فرزند با زنده بودن پدر قابل رد است و مورد پذيرش واقع نمي شود النهايه با توجه به موارد ذكر شده تقاضا را به واحد امور سرپرستي دادگاه بدهيد و الزام وي به گرفتن المثني و ثبت نام مدرسه را درخواست كنيد مشاوره بيشتر و تنظيم لايحه در صورت تمايل با پرداخت هزينه انجام خواهد شد

-->