• میزان دیه ی آسیب دیدن طحال
  • سلام وقت بخیر من در دعوایی که در خیابان اتفاق افتاد و در اثر ضربه ای که شخصی به من وارد کرد بر طبق نظریه پزشکی قانونی طحالم آسیب دید. می خواستم بدونم دیه آسیب دیدن طحال در قانون چقدر است ؟
1400/07/01

سلام وقت بخیر 

بر اساس قانون مجازات اسلامی دیه ی طحال دیه ی غیر مقدر است که ارش نیز نام دارد. دیه ی غیر مقدر دیه ای است که در قانون مقدار دقیق آن ذکر نشده است و میزان آن بستگی کامل به نظر کارشناس مربوطه دارد. 

-->