• تلف مال مورد ودیعه
  • سلام وقت بخیر من از طرف شخصی طبق عقد ودیعه ای که منعقد کرده بودیم موظف به نگهداری از خودرویی بودم . خودروی مذکور در پارکینگ پارک شده بود و تمام جوانب امنیتی را نیز رعایت کرده بودم اما شخصی خودرو را سرقت کرد و بعدا با آن تصادف سنگینی کرد که منجر به آتش سوزی خودرو و از بین رفتن آن شد. شخص سارق بعد از دستگیری معادل قیمت روز خودرو را به من پرداخت . می خواستم بدونم من که طبق عقد موظف به نگهداری خودرو بودم چه مسئولیتی در برابر شخص ودیعه گذار دارم ؟
1400/07/01

سلام واحترام خدمت شما

بر اساس ماده 601 قانون مدنی اگر مال ودیعه قهراً از امین گرفته شود و مشارالیه قیمت یا چیز دیگری به جای آن اخذ کرده باشد باید آنچه را که در عوض گرفته است‌ به امانت‌گذار بدهد ولی امانت‌گذار مجبور به قبول آن نبوده و حق دارد مستقیماً به قاهر رجوع کند. بر طبق این ماده شما باید قیمت خودرو را که از شخص سارق گرفته اید به مودع (ودیعه گذار ) بدهید و مودع می تواند این قیمت را از شما قبول نکند و مستقیما به سارق برای دریافت مثل یا قیمت مالش رجوع کند .چون بر اساس ماده 271 قانون مدنی دین باید به داین یا نماینده او پرداخت شود و مطابق ماده 272 همان قانون اگر دین به شخصی دیگری داده شود، وفای به عهد محقق نمی شود؛ مگر این که داین به آن رضایت دهد. در مورد سوال نیز، شما برای اخذ طلب از سوی مودع سمتی ندارید؛ مگراین که مودع به این امر رضایت دهد.

-->