• آیا وکالت شخص صغیر به دیگران صحیح می باشد ؟
  • سلام وقت بخیر می خواستم بدونم پسر صغیری که 12 سال دارد برای انعقاد قرار دادی که به موجب آن، مالی به رایگان به او هبه می شود می تواند به شخصی وکالت  دهد؟
1400/07/01

سلام و احترام 

در این موضوع باید بین صغیر ممیز و غیر ممیز قائل به تفکیک بود. صغیر غیر ممیز هیچ گونه تصرفاتی اعم از مالی و غیر مالی نمی تواند انجام دهد. اما بر اساس ماده 1212 قانون مدنی صغیر ممیز می تواند تملکات بلاعوض را انجام دهد و به عبارتی در این مورد اهلیت دارد .و بر اساس ماده 662 قانون مدنی وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را به جا بیاورد و اهلیت داشته باشد . طبق مواد ذکرشده در بالا چون صغیر ممیز اهلیت برای تملکات بلاعوض دارد می تواند درباره ی این موضوع به دیگران نیز وکالت بدهد .

-->