• تقسیم ارث در صورت فوت مادر و مادربزرگ با اختلاف یک روز
  • سلام. مادربزرگم دو ماه پیش از دنیا رفتند و مادرم دقیقا یک روز قبل از ایشان فوت کردند اکنون آیا به من و برادرم ارثی از مادربزرگم می رسد؟
1400/07/01

سلام و احترام. بر اساس ماده 875 قانون مدنی شرط وراثت زنده بودن در حین فوت مورث است لذا اگر مادربزگتان فرزندی در قید حیات دارند ارث فقط به آنها تعلق می گیرد و در صورت عدم وجود فرزند ارث بین نوه ها تقسیم می شود.

همچنین اگر حملی جزء وراث باشد در صورتی ارث میبرد که نطفه او حین‌الموت منعقد بوده و زنده‌ هم متولد شود اگر چه فوراً پس از تولد بمیرد.

-->