• چگونه فرزند نامشروع ارث می برد؟
  • سلام . من فرزند نامشروعی دارم و خودش از این موضوع بی اطلاع است می خواهم بعد از مرگم او نیز از اموالم ارث ببرد. لطفا من را راهنمایی کنید.
1400/07/01

سلام و عرض ادب. مطابق ماده ۸۸۴ قانون مدنی فرزند نامشروع از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمیبرد لذا فرزند شما در هیچ صورتی نمی تواند ارث ببرد اما می توانید در زمان حیات خود مقداری از اموالتان را به ایشان منتقل کنید.

در ارتباط با این موضوع در مورد فرزند خوانده نیز به دلیل عدم وجود نسب هیچ ارثی تعلق نمی گیرد و سرپرستان می توانند اموالی را در قالب صلح به فرزند خوانده منتقل کنند.

-->