• تنطیم شکواییه ضرب وشتم که موجب جرح گردیده
  • شاکیان :1-سعید هادی مرنگی فرزندارسلان 2-حسین میرزاخانی فرزند فیروز3-میلاد هادی برمکی فرزند آیت اله هرسه ساکن روستای کپز توابع پاسگاه انتطامی دندی ازشهرستان ماهنشان-استان زنجان متشاکیان :1- کریم یوسفی فرزندابراهیم ساکن روستای کپز 2- بهمن رحمانی فرزندرجبعلی ساکن روستای انگوران هردوتابع پاسگاه انتطامی دندی-مورخه ضرب وشتم 1396/03/20ساعت 18-محل دعوا ورودی روستای کپز-مستندشاهد- ریاست محترم دادگاه عمومی بخش انگوران خواسته: اعزام به پزشک قانونی جهت تعیین طول درمان -رسیدگی جهت احقاق حق خود مبنی برقصاص یا تعیین دیه بعلاوه هزینه دادرسی
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

سلام دوست عزيز تنظيم شكواييه پس از پرداخت هزينه حداكثر ظرف يك ساعت صورت خواهد پذيرفت

1400/07/01

کاربر گرامی هزینه مشاوره شما صادر شد با مراجعه به لیست فاکتورها نسبت به پرداخت هزینه اقدام نمایید بلافاصله بعد از پرداخت پاسخ مشاوره شما ارسال میشود

-->