• چگونه مادر می تواند حضانت فرزندش را برای همیشه داشته باشد؟
  • سلام. مادری هستم که دو فرزند دارم و فرزند بزرگم 18 سال دارد وبا من زندگی می کند اما فرزند کوچکترم هفت ساله شده اما به دلیل وابستگی زیاد به من و برادر بزرگش نمی تواند با پدرش زندگی کند و هم چنین پدر او صلاحیت رسیدگی به او را ندارد. لطفا من را راهنمایی کنید.
1400/07/01

سلام روزتون بخیر. در این موارد صلاحیت طفل در نظر گرفته می شود و به طور کلی حضانت طفل تا هفت سالگی با مادر و بعد از آن با پدر می باشد. مطابق ماده 1173 قانون مدني و ماده 45 قانون حمايت خانواده اگر پدر صلاحیت نداشته باشد مادر طفل حق حضانت فرزند مشترک بعد از هفت سال را دارد. همچنین به هر علت اگر دادگاه تشخیص دهد غبطه و مصلحت طفل ایجاب می کند نزد مادرش باشد حکم به حضانت طفل توسط مادر مي دهد.

-->