• آیا طلبکار می تواند از ضامن مالی را به رهن بگیرد؟
  • سلام وقت بخیر من از شخصی مبلغ 500 میلیون طلب دارم. بدهکار شخصی را برای ضمانت از بدهی خودش به من معرفی کرده است و من نیز این موضوع را قبول کرده ام. می خواستم بدونم آیا برای محکم کاری می توانم از شخص ضامن نیز برای ضمانت انجام داده تقاضا کنم مالی را در رهن من بگذارد؟
1400/07/01

سلام و احترام 

 بر اساس ماده 693 قانون مدنی در عقد ضمان، مضمون له (طلبکار ) می تواند از ضامن، مطالبه رهن کند هر چند برای دین اصلی، رهن نباشد. طبق ماده فوق شما به عنوان طلبکار می توانید از ضامن بخواهید مالی را در رهن شما بگذارند هر چند برای دین اصلی که بین مضمون عنه (مدیون اصلی) و شما رهنی نباشد.

-->