• مسئولیت بدهکار در مقابل ضامن به چه صورت است؟
  • سلام وقت بخیر من به عنوان ضامن بدهی شخصی را که به مبلغ 120 میلیون است ضمانت کردم . منتها در حین پرداخت با مذاکراتی که با شخص طلبکار داشتم توانستم مقدار بسیار زیادی از او تخفیف بگیرم و پرداختی من به او 90 میلیون بود. می خواستم بدونم در هنگام رجوع به بدهکار می توانم مبلغ اصلی را که همان 120 میلیون است از او بخواهم ؟
1400/07/01

سلام و احترام 

بر اساس ماده 713 قانون مدنی هر گاه ضامن کمتر از مقدار دین به مضمون له ( طلبکار ) داده باشد، تنها می تواند به همان میزان به مضمون عنه (مدیون اصلی ) مراجعه کند؛ چرا که عقد ضمان از عقود مبتنی بر مسامحه است و ضامن نمی تواند از آن منتفع شود. 

-->