• مسئولیت عاریه دهنده در برابر خسارت وارده به عاریه گیرنده
  • سلام وقت بخیر بر اساس عقد عاریه ای خودروی مگان خود را به شخصی دادم تا از آن استفاده کند. اما آن شخص در روز اولی که خودرو را تحویل او دادم تصادف سنگینی با آن کرد که موجب بیمارستان رفتن خانم او شد و بعد این قضیه تازه از من شاکی شد و گفت که خودرویی که به من دادی اصلا ترمز خوبی نداشت در حالی که این طور نیست و گفت من مسئول جراحات وارده به ایشان هستم. می خواستم ببینم تا چه حد گفته ی ایشان درست است و آیا ایشان می توانند از من به خاطر این موضوع شکایت کنند؟
1400/07/01

سلام و احترام 

بر اساس ماده 639 قانون مدنی هرگاه مال عاریه دارای عیوبی باشد که برای مستعیر (عاریه گیرنده) تولید خسارتی کند معیر ( عاریه دهنده) مسئول خسارت وارده نخواهد بود مگر اینکه عرفاً ‌مسبب محسوب شود. طبق این ماده اگر ترمز خودروی شما کارایی کافی و لازم را داشته است که که در نظر عرف مردم نقص محسوب نشود شما هیچ مسئولیتی در قبال اتفاق رخ داده نخواهید داشت و وفق ماده 640 همان قانون شما اگر تعدی و تفریط شخص مزبور ( مثلا بیشتر از سرعت مجاز راندن و...) را ثابت کنید می توانید تمام خسارات وارده به خودرو را از ایشان مطالبه کنید.

-->