• مخارج باز پس دادن مال مورد عاریه بر عهده چه کسی است؟
  • سلام وقت بخیر به موجب عقد عاریه ای که عاریه دهنده در شهر برازجان سکونت دارد از خودروی وی استفاده می کردم .حالا که مدت مندرج در عقد رو به پایان است و باید مال را به شخص عاریه دهنده پس بدهم می خواستم بدونم مخارجی که من باید انجام بدهم تا خودرو را از تهران به برازجان برسانم و تحویل شخص بدهم بر عهده ی چه کسی است ؟ من یا شخص عاریه دهنده؟
1400/07/01

سلام واحترام 

اگر با معیر (عاریه دهنده) تواقفی در این خصوص انجام نداده باشید بر اساس ماده 281 قانون مدنی مخارج تادیه به عهده مدیون است.

-->