• تعیین مدت در عقد ودیعه
  • سلام وقت بخیر در عقد ودیعه آیا امکان تعیین مدت وجود دارد ؟ و اگر این امکان وجود داشته باشد آیا این تعیین مدت باعث لازم شدن عقد می گردد ؟
1400/07/01

سلام و احترام 

بر اساس ماده 611 قانون مدنی ودیعه عقدی جایز است یعنی عقدی است که هر یک از طرفین هر زمان که بخواهد می تواند آن را فسخ کند. اما می توان در آن مدت تعیین کرد و بر اساس وحدت ملاک از ماده 552 قانون مدنی این تعیین مدت حق فسخ را زائل نمی کند و باعث لازم شدن آن نمی شود، مگر در موردی که معلوم شود،قصد طرفین التزام به عقد تا پایان مدت بوده است.

-->