• آیا شروع به جرم در جرایم غیر عمدی امکان پذیر است ؟
  • سلام وقت بخیر می خواستم آیا شروع به جرم در جرایم غیر عمدی هم متصور است یا نه ؟
1400/07/01

سلام و احترام

شروع به جرم در جرایم غیر عمدی قابل تصور نیست. دلیل این امر هم اینست که در جرایم غیر عمدی مرتکب هیچ گونه قصد و سو نیتی برای ارتکاب جرم ندارد که ما بتوانیم شروع به جرم را متصور بدانیم. اما در جرایم عمدی مرتکب سوء نیت دارد پس بنابراین شروع به جرم در این گونه جرایم قابل تصور است.

-->