• وضعیت اقرار درباره ی شخص متوفی
  • سلام وقت بخیر من مبلغ 40 میلیون به شخصی بدهکار بودم و در زمان حیات وی این قضیه را گردن نمی گرفتم. تا این که شخص طلبکار فوت کرد. می خواستم بدونم اگر اقرار به این مطلب بکنم که من به متوفی بدهکار هستم با توجه به اینکه طلبکار فوت کرده است وضعیت این اقرار به چه صورت است ؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 1267 قانون مدنی اقرار به نفع متوفی درباره ی ورثه ی او موثر خواهد بود. با عنایت به این ماده اقراری که شما انجام خواهید داد به نفع متوفی محسوب می شود ودرباره ی ورثه ی او نافذ و موثر خواهد بود.

-->