• سرقفلی
  • سلام. پدر بنده در سال ۱۳۶۸ با پرداخت مبلغ سرقفلی ( به قیمت روز آن ) سرقفلی مغازه ای را با سند تنظیمی ( اجاره نامه ) در محضر خریداری نمود و در سال ۱۳۸۲ با وکالتنامه به همراه مبایعه نامه دست نویس سرففلی را فروخت ( منافع سرقفلی را به مستاجر جدید واگذار کرد ). صاحب جدید سرقفلی (مستاجر جدید) نیز با ارایه مدارک و پرداخت مالیات سرقفلی در اداره مالیات، سرقفلی را بنام خود منتقل کرد اما تنظیم اسناد (اجاره نامه) انرا انجام نداد با فوت پدرم بنده در سال۱۳۸۷، سرقفلی را از مستاجر جدید خریداری نمودم که وقتی برای تنظیم سند به محضر مراجعه کردم چون سند سرقفلی اجاره نامه) بنام پدرم بود از بنده گواهی مالیات بر ارث را خواستند وقتی به اداره مالیاتی مربوطه مراجعه کردم و پس از گرفتن استعلامات لازم به بنده گفتند چون در تاریخ فوت پدرم در اداره مالیات چیزی بنام ایشان نیست ما نیز نه تنها مالیاتی از شما نمیگیریم بلکه گواهی مالیات برارث نیز به شما نمیتوانیم بدهیم این در حالیست که محضر نیز میگوید چون سند سرقفلی (اجاره نامه) بنام پدرم میباشد پس باید گواهی پرداخت مالیات بر ارث به محضر تحویل داده شود و الا انتقال سرقفلی انجام نمیشود بنده برای رفع این مشگل چه اقداماتی باید انجام بدهم
1400/07/01

سلام وقت شما بخیر

سوالتون واضح نیست و نیاز به برخی توضیحات دارد. لطفا با تلفن موسسه تماس بگیرید. 

02166128096

-->