• در صورت آسیب دیدن بچه در مهد کودک چه کسی مسئول است؟
  • سلام من معلم مهد کودک هستم. حدود 6 ماه قبل، پدری به این مهد مراجعه کرد و بدون اینکه قراردادی امضاء کند، فرزندش را در این مهد ثبت نام کرد. چند روز قبل، وقتی که بچه ها در حال بازی بودند، من برای پاسخ به تلفنم، چند دقیقه ای از حیاط مهد خارج شدم و وقتی که برگشتم متوجه شدم که یکی از بچه ها سرش به سرسره خورده و متاسفانه فوت کرده است. سوالی که از خدمتتان داشتم، با توجه به اینکه قراردادی با پدر طفل نداشتیم، آیا بنده مسئولیتی دارم در این خصوص؟
1400/07/01

سلام وقت شما بخیر

بر اساس ماده 295 قانون مجازات اسلامی، اگر کسی فعلی (وظیفه ای) که انجام آن را بر عهده گرفته است، ترک کند و به سبب همین ترک فعل و وظیفه، جنایتی واقع شود؛ در صورتیکه وی توانایی انجام آن وظیفه و فعل را داشته باشد، جنایت حاصله به وی مستند میشود و هیچ نیازی به قرارداد هم ندارد. بر اساس این ماده و با توجه به توضیحات ارائه شده، شما در مورد این جنایت مسئول هستید. 

-->