• آیا پرداخت دیه با فوت شخص مرتکب ساقط می شود ؟
  • سلام وقت بخیر من در یک دعوایی که 6 ماه پیش رخ داده بود توسط شخصی مورد ضرب و جرح قرار گرفتم و با مراجعه به پزشکی قانونی میزان صدمات وارده به من مشخص شد. پس از شکایت از ایشان در مراجع ذی صلاح، حکم به پرداخت دیه در حق من صادر شد و یک مهلت 1ماهه برای پرداخت توسط دادگاه در نظر گرفته شد. متاسفانه ایشان در این مهلت 1 ماهه فوت کردند. آیا با فوت ایشان من دیگر نمی توانم دیه ای که دادگاه حکم کرده را بگیرم ؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس اصول کلی حاکم بر حقوق جزا بر خلاف قصاص، دیه حق مالی است و با مرگ مجرم ساقط نمی شود و مبلغ حکم شده به عنوان دیه در حکم دیون و بدهی های  متوفی تلقی می شود و وراث باید قبل از تقسیم ترکه نسبت به تصفیه ی دیون متوفی اقدام کنند و به این طریق شما به حق خود می رسید .

-->