• آیا قاتل از اموال مقتول ارث می برد؟
  • سلام برادر من از آن جایی که به یاد دارم با پدرم جر و بحث های سنگینی داشتند. هفته اخیر در یکی از این جر وبحث ها برادرم با پدر درگیر شد و با ضربه ی چاقو به قلب وی، او را به قتل رساند. می خواستم بدونم در این حالت چه کسانی اولیای دم پدرم هستند؟ و آیا برادرم از اموال پدرم که مبلغ کمی هم نیست ارث می برد ؟
1400/07/01

سلام واحترام

در جواب قسمت اول سوال بر اساس ماده 351 قانون مجازات اسلامی اولیای دم مقتول همان ورثه او هستند به جز زوج و زوجه که حق قصاص ندارند. اما در جواب قسمت دوم سوالتان بر اساس ماده 451 قانون مجازات اسلامی چنان چه قتل از نوع عمدی باشد و قاتل از ورثه ی مقتول باشد از اموال و دیه ی وی ارث نمی برد.

-->