• نحوه ی پرداخت دیه در فرض شرکت چند نفر در ارتکاب جرم
  • سلام وقت بخیر من دانشجوی ترم 3 حقوق هستم آیا امکان داره نحوه ی پرداخت دیه در فرض شرکت چند نفر در ارتکاب جرمی را توضیح دهید.
1400/07/01

سلام و احترام خدمت شما دانشجوی محترم

بر اساس ماده 453 قانون مجازات اسلامی هر گاه دو یا چند نفر به نحو اشتراک مرتکب جنایت موجب دیه گردند، حسب مورد هر یک از شرکا یا عاقله ی آن ها به طور مساوی مکلف به پرداخت دیه است.

باید توجه داشت که در مواردی که شرکت در جنایت مستوجب دیه رخ می دهد اصل بر این است که شرکا به طور مساوی باید دیه را پرداخت کنند صرف نظر از این که میزان تقصیر یا تاثیر رفتارشان چه میزان است بنابراین اگر دو نفر شریک در جنایت باشند و تاثیر رفتار یا تقصیر یکی از آن ها 95 درصد و دیگری 5 درصد باشد هر دو باید نصف دیه را بپردازند مگر در دو مورد که در این موارد میزان دیه بر اساس تاثیر رفتار مرتکب خواهد بود:

الف) زمانی که برخی از شرکا به مباشرت و برخی به تسبیب مرتکب جنایتی شوند_(ماده 526). شایان ذکر است اگر تمام عوامل به مباشرت مرتکب جنایت یا تمام عوامل به تسبیب مرتکب جنایت شده باشند دیه به تساوی خواهد بود و ماده 526 فقط ناظر به مواردی است که برخی از عوامل به مباشرت و برخی به تسبیب مرتکب جنایت شوند.

ب) هرگاه دو نفر بر اثر برخورد بی واسطه با یکدیگر کشته شوند یا آسیب ببینند، چنانچه میزان تأثیر آنها در برخورد، مساوی باشد در مورد جنایت شبه عمدی نصف دیه هر کدام از مال دیگری و در مورد خطای محض نصف دیه هر کدام به وسیله عاقله دیگری پرداخت می شود و اگر تنها یکی از آنها کشته شود یا آسیب ببیند، حسب مورد عاقله یا خود مرتکب، نصف دیه را باید به مجنیٌ علیه یا اولیای دم او بپردازند.(ماده 527)

 

-->