• شرطی که ضمن عقد آمده اما متعهد آن را انجام نمی دهد
  • سلام وقت بخیر ضمن عقد بیع یک واحد آپارتمان به عنوان خریدار شرط گذاشتم که فروشنده واحد را رنگ کند و کابینت های آن را تعمیر کند و فروشنده نیز قبول کرد. اما بعد از قرارداد فروشنده به هیچ یک از تعهدات خود عمل نکرد. می خواستم بدونم من میتونم به این دلیل عقد بیع را فسخ کنم ؟
1400/07/01

سلام واحترام

بر اساس ماده 237 قانون مدنی هر گاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد( مثل همین رنگ کردن ساختمان و تعمیر کابینت ) کسی که ملتزم به انجام شرط شده است باید آن را به جا بیاورد. در صورتی که متعهد از انجام شرط خودداری کند در وهله اول شما باید تقاضای اجبار او را به انجام شرط از مراجع ذی صلاح بخواهید و اگر الزام متعهد به انجام شرط غیر مقدور باشد اگر شرط از جمله ی شروطی باشد که انجام آن توسط اشخاص دیگر امکان پذیر باشد ( رنگ کردن ساختمان وتعمیر کابینت ) شما می توانید به وسیله ی شخص دیگری این شروط را انجام دهید و مبالغی را که هزینه کرده اید از متعهد دریافت کنید. اما اگر انجام این تعهد توسط شخص دیگری امکان پذیر نبود شما حق فسخ عقد را خواهید داشت .

-->