• صرف نظر کردن از حق حاصل از شرط ضمن عقد
  • سلام وقت بخیر عموی من در ضمن عقد بیعی که با سند رسمی در دفتر خانه ی اسناد رسمی منعقد کرده بود شرطی برای فروشنده گذاشته بود مبنی بر این که من از یکی از خانه های فروشنده به مدت 7 سال بتوانم استفاده کنم. می خواستم بدونم اگر من نخواهم از آن خانه استفاده کنم چون این شرط بر اساس یک سند رسمی است من باید در دفتر خانه ی اسناد اسناد رسمی و به موجب سند رسمی اعلام کنم که نمی خواهم از این حق استفاده کنم ؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 245 قانون مدنی اسقاط حق حاصل از شرط ممکن است به لفظ باشد یا به فعل یعنی عملی که دلالت بر اسقاط شرط نماید. طبق این ماده و با توجه به اطلاق آن اسقاط حقی که در سند رسمی پیش بینی شده است مستلزم تشریفات خاصی نیست و به هر لفظ و فعلی که دلالت بر اسقاط نماید، امکان پذیراست.

-->