• دادخواست رسیدگی به این متن
  • اینجانب در ازمون استخدامی پیمانی 95 وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی امتحان داده و نتیجه بدست آمده که سازمان سنجش اعلام کرد با وجود اینکه نمره اینجانب دو برابر حد نصاب می باشد در شغل محل انتخابی رشته مهندسی بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت شهرستان رازوجرگلان که زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی است پذیرفته نشده ام . با وجود اینکه در دفترچه آزمون استخدامی نحوه پذیرش رو صرفا بومی قید نکرده بود ، اینجانب متاهل بوده و دارای یک بچه میباشم و در حال حاضر شغل ثابتی ندارم خواستار رسیدگی به این موضوع می باشم . در سال سال94 هم دستگاه اجرایی یک آزمونی شبیه این آزمون 95 برگزار کرده بود که خراسان شمالی در همین رشته در اداره کار فاروج شخصی که نمره بالای رو آورده بود قبول شد، ولی امسال که من نمره آرودم پذیرفته نشدم ؟!!!!!! باتشکر
1400/07/01

فایل ضمیمه

1400/07/01

سلام اگر اعتراض به سازمان سنجش بی نتیجه بود باید به دیوان عدالت اداری شکایت کنید

-->