• انحلال عقدی که ضمن آن شرطی گذاشته بودیم چه تاثیری بر شرط دارد؟
  • سلام عرض خدا قوت به شما در ضمن عقد قرضی که با دیگری منعقد کرده بودیم شرطی گذاشته بودم مبنی بر این بتوانم به مدت 4 سال از اتومبیل قرض دهنده استفاده کنم. بعد از مدتی عقد قرض را دو طرفه فسخ کردیم. می خواستم بدونم وضعیت شرطی که ضمن عقد قرار داده بودیم چطور خواهد بود ؟
1400/07/01

سلام و احترام

براساس ماده 246 قانون مدنی درصورتی که معامله به واسطه اقاله یا فسخ به هم بخورد شرطی که در ضمن آن شده است باطل می‌شود و اگر کسی که ملزم به انجام‌ شرط بوده است عمل به شرط کرده باشد می‌تواند عوض او را از مشروط‌‌ له بگیرد. طبق ماده فوق شرطی که ضمن عقد قرض مبنی بر حق انتفاع خودروی مقرض گذاشته بودید با اقاله ی عقد قرض ، باطل می شود.

-->