• نرخ قانون جديد ماليات بر ارث براي املاك چقدر است؟
  • سلام. پدر بنده فوت كردند و خانه اي حدود 3 ميليارد به ما يك پسر و دو خواهر به ارث رسيد. مبلغ مالياتي كه من بايد بدهم چقدر است لطفا عدد آن را مشخص كنيد.
1400/07/01

سلام وقتتون بخير. محاسبه ماليات به صورت دقيق بر عهده كارشناسان اداره ماليات است.

همچنين به طور كلي بر اساس جدول نرخ قانون جدید مالیات بر ارث، براي وراث طبقه اول كه شامل فرزندان نيز مي شود در خصوص املاك هفت و نيم در صد است.

-->