• آيا منزل مسكوني كه به ارث رسيده است جزء مستثنيات دين محسوب مي شود؟
  • سلام. مادر بنده دو ماه پيش در اثر سكته قلبي فوت كردند و منزلي كه در آن سكونت داشتند به عنون سهم الارث به من تعلق گرفت و من خانه ديگري غير از آن ندارم. در شرف طلاق هستم و خانمم براي مهريه اقدام كرده است. آيا اين منزل كه به ارث رسيده است جزء مستثنيات دين محسوب مي شود يا خير؟
1400/07/01

سلام وقتتون بخير. بر اساس ماده 24 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي بند الف، منزل مسکونی که عرفاً در شان محکوم‌علیه در حالت اعسار او باشد صرفا جزء مستثنيات دين است لذا  اگر منزل مسكوني در شان شما باشد و با اعسار شما مطابقت داشته باشد جزء مستثنيات دين محسوب مي شود در نتيجه بستگي به شرايط شما دارد.

مستثنیات دین صرفاً شامل موارد زیر است:

الف - منزل مسکونی که عرفاً در شان محکوم‌علیه در حالت اعسار او باشد

ب - اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.

ج - آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم‌ٌعلیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می‌شود.

د - کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شان آنها.

هـ - وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌ وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.

و - تلفن مورد نیاز مدیون.

ز - مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می‌شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره‌ بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستاجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شان او نباشد.

-->