• تقسيم ارث بين همسر و نوه
  • سلام. شوهرم دو سال پيش فوت كردند و هيچ فرزندي ندارند تنها يك نوه دارند كه در خارج از كشور زندگي مي كند و هيچ رابطه اي با ايشان نداشت. مي خواهم بدانم چه مقدار از اموال ايشان به من ارث مي رسد؟
1400/07/01

سلام. بر اساس ماده 913 قانون مدني نصف ترکه برای ‌زوج و ربع آن برای زوجه در صورتی که میت اولاد یا اولاد اولاد نداشته باشد و از ربع ترکه برای زوج و ثمن آن برای زوجه در صورتی که میت اولاد یا اولاد اولاد داشته باشد لذا به دليل وجود نوه سهم شما يك هشتم از اموال ايشان مي باشد و بقيه تركه به نوه ايشان تعلق ميگيرد.

-->