• تقسيم ارث مرد داراي دو زن چگونه است؟
  • سلام. شوهر بنده قبل از ازدواج با من زن ديگري نيز داشته است و من همسر دوم ايشان هستم ايشان فرزندي ندارند و تنها پدر ايشان در قيد حيات است. همسرم مدتي است كه در كما هستند . مي خواهم بدانم در صورت فوت سهم الارث من چه قدر است؟
1400/07/01

سلام روزتون بخير. مطابق ماده 942 قانون مدني در صورت تعدد زوجات ربع یا ثمن ترکه که تعلق بزوجه دارد بین همه آنان بالسویه تقسیم میشود. لذا به علت عدم وجود فرزند يك چهارم از اموال ايشان به طور مساوي بين شما و همسر اولشان تقسيم مي شود.

بهتر است بدانيد بر اساس ماده ۹۱۳ قانون مدني هر یک از زوجین که زنده باشد فرض خود را میبرد و این فرض عبارت است از نصف ترکه برای ‌زوج و ربع آن برای زوجه در صورتی که میت اولاد یا اولاد اولاد نداشته باشد و از ربع ترکه برای زوج و ثمن آن برای زوجه در صورتی که میت اولاد یا اولاد اولاد داشته باشد و مابقی ترکه مابین سایر وراث تقسیم میشود. يعني شوهر سهمي برابر يك دوم و يا يك چهارم اموال دارد و خانم حسب شرايط يك چهارم و يا يك هشتم اموال شوهر را به ارث مي برد.

-->