• اجازه معامله فضولی
  • سلام وقت بخیر پسر عموی بنده یک هکتار زمین کشاورزی من را بدون داشتن وکالت و سمت از طرف اینجانب به شخص دیگری به مبلغ 650 میلیون فروخته بود. بعد از این که من متوجه این قضیه شدم معامله ی مزبور را رد کردم و اجازه ندادم. بعد از گذشت 2 روز و تحقیقاتی که به عمل آوردم متوجه شدم که زمین را به قیمت خیلی خوبی فروخته بوده است و قیمت واقعی و روز این زمین 400 میلیون بیشتر نیست. آیا می توانم الان دوباره اجازه انجام معامله را بدهم ؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 250 قانون مدنی اجازه ی معامله ی فضولی در صورتی موثر است که مسبوق به رد نباشد و الا اثری ندارد. طبق این ماده اجازه شما بعد از رد دیگر اثری ندارد. دلیل این امر اینست که چون با رد معامله ی مذکور ایجاب و قبول اولیه کلا از بین رفته است و امکان ندارد بر همان ایجاب و قبول ازبین رفته، اثر بیع را جاری کرد و برای انعقاد مجدد عقد بیع باید دوباره ایجاب و قبول جدیدی شکل بگیرد.

-->