• اجازه معامله فضولی بعد از فوت صاحب ملک توسط زوجه
  • سلام وقت بخیر همسر بنده به تازگی بر اثر بیماری کرونا فوت کردند. قبل از فوت ایشان شخصی خانه ی ویلایی ما را در لواسان به صورت فضولی به دیگری فروخته بود و همسرم قبل از اجازه یا رد معامله ی مزبور متاسفانه فوت کردند. می خواستم بدونم من در حال حاضر به عنوان زوجه ی متوفی اجازه رد یا قبول معامله مزبور را دارم ؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 253 قانون مدنی در معامله فضولی اگر مالک قبل از اجازه یا رد فوت نماید اجازه یا رد با وارث است. طبق این ماده وراث به عنوان مالک، معامله را رد یا تنفیذ می کنند، نه قائم مقام مورث بدین معنا که اجازه رد یا قبول مستقلا به ارث نمی رسد بلکه در پی انتقال ملک به ورثه، آن ها به عنوان مالک می توانند در خصوص اجازه یا رد تصمیم بگیرند؛ بنابر این وارثی که مالک مورد معامله نمی شود(مانند زوجه که از تملک عین مال غیر منقول محروم است ) اختیاری در اجازه یا رد ندارد. با توجه به این توضیحات شما به عنوان زوجه ی متوفی چون از اعیان اموال غیر منقول ارث نمی برید و به عبارتی مالک نمی شوید به تبع آن حق اجازه یا رد معامله ی مزبور را ندارید و این اجازه یا رد با وراث دیگر متوفی است.

-->